Комуникационни умения“Комуникационни умения"

В съвременния свят на все по-забързан начин на живот и на ожесточена конкуренция възможностите на „добрите комуникационни умения”, могат да се окажат разковничето към редица социални и професионални постижения. Според някои проучвания едва 7% от смисъла на всеки разговор се съдържа в изречените думи. Останалите 93% от информацията се обменя чрез сложна смесица от външен вид, стойка, жестове, поглед и изражение на лицето.

(още...)