Управление на конфликти"Управление на конфликти"

Конфликтът не е задължително лош, независимо че сме склонни да го мислим за нещо изцяло отрицателно. Когато чрез него се решават проблемите или се намират творчески начини за подобрение на ситуацията и ако сме сигурни, че не излиза извън контрол, той е полезен.

Конфликтът често възниква в ситуации на значителна свобода

(още...)