Презентационни уменияУмението за себемотивирането е двигателят, позволяващ на успелия човек да постигне още повече. Не можеш да станеш лидер в света на бизнеса, ако не си мотиватор на други хора. Освен това в един свят, който става все по-непредсказуем, изглежда има един единствен източник на сигурност – знанието, че може сам да се мотивираш, независимо от обстоятелствата и трудностите, които биха могли да се изпречат пред теб.

(още...)