Умения за провеждане на обучения на работното мястоНа всички би ни се искало да назначим човек, който да е готов да започне работа веднага, без да е необходимо да инвестираме време, средства и усилия в обучението и развитието му. Практиката обаче показва, че такива случаи са рядкост.

Обучението е неразделна част от развитието и живота, и колкото сме по-подготвени да посрещнем нуждите от непрекъснато обучение на нашия персонал, толкова по-успешни ще бъдем да посрещаме предизвикателствата на непрекъснато променящата се бизнес среда.

(още...)