Управление на човешките ресурсиНовите източници на устойчиво конкурентно предимство, с които разполагат организациите, поставят хората в центъра – техния талант и творчество, вдъхновението и надеждите им, мечтите и вълненията им.

Процъфтяващите компании през това десетилетие успяват, защото са способни да осигурят смисъл и цел, контекст и рамка, които да насърчават индивидуалния потенциал да процъфтява и расте. Ангажираността, гордостта и доверието са от критично значение за дългосрочния успех на фирмата.

(още...)