Комуникация в мултинационална среда“Комуникация в мултинационална среда”

Комуникацията е нещо повече от говоренето един с друг. Всяко наше изказване, облеклото ни, начинът по който се носим и кичим, движенията ни, мимиката, гласът, мълчанието, всичко това говори на другите нещо за нас.

Не може да “Не комуникираме”. Това означава, че винаги когато сме сред хора, влизаме в контакт с тях и волно или неволно правим и приемаме съобщения. Ние тълкуваме всяко съобщение и реагираме на него.

(още...)