Работа в екипНуждата от екипи и от работа в екип никога не е била толкова належаща, както в днешно време. Имаме предвид:

- повишените очаквания на клиентите (по-добро качество, за парите които дават, по-богат избор, необходимост от цялостно обслужване, включващо сервиз и поддръжка);

- усложнените пазари и продукти;

- по-голямата стопанска несигурност (променящи се пазари, по-кратък цикъл на живот на продуктите, необходимост да се задоволяват изискванията на клиентите);

(още...)