любовта-към-книгите-се-възпитава-в-детствотоУрок № 5 - Четете книги

Четенето е една от най-добрите практики, които ни дават възможност да оставаме фокусирани върху нещата от живота, които ни интересуват. В много случаи, книгите, които четем, оформят жизнената ни философия и ни превръщат в хората, които сме.

За много от по-възрастните поколения, четенето беше "прозорецът" към света - минало, настояще, бъдеще, истофия, философия, и т.н. Самият процес на "четенето" за много от хората беше "свещен ритуал", който ги въвеждаше в един различен свят.

 

(още...)