"Никога няма да можеш да прекосиш океана, ако нямаш смелостта да загубиш брега от поглед. "

Кристофор Колумб