man-talking-on-the-phone“Телефон все ни свързва, телефон ни дели...”

На съвременния етап на развитие разговорите по телефона са един от основните начини за комуникация. Успеха на една голяма част от нашите начинания зависят от уменията ни да комуникираме успешно по телефона. А това е нещо, на което обикновено не обръщаме внимание...

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

* Видове комуникация

* Телефона като ефективно средство за продажби и обслужване на клиенти

* Как да накараме човека отсреща да ни изслуша

* Как да оказваме въздействие, чрез езика и стила на комуникация

*Как се създават и управляват впечатленията на клиентите

* Типове клиенти и подходи при разговор с тях

* Как да се справяме с възражения и оплаквания

* Успешен телефонен разговор

man-talking-on-the-phoneОбучението е предназначено за :  За всички, чиято работа е свързана предимно с активна комуникация по телефон. Служители занимаващи се с продажби, администрация и обслужване на клиенти по телефон.

Цена за участие:      поискайте информация за актуалните цени на office@td-elite.com.

При повече от един участник от фирма: 5% отстъпка

При повече от пет участника от фирма: 10% отстъпка

Цената включва:

* двудневно обучение

* комплект материали

* обяд и две кафе паузи на ден

* сертификат за завършен семинар

Планираните дати за обучението "Успешна комуникация по телефон" можете да намерите на в календара ни на http://td-elite.com/.

За по-подробна информация или въпроси,  пишете в коментарите по-долу или да се свържете с нас на office@td-elite.com.