Мотивация на работното място“Мотивация на работното място"

Кое е най-важното нещо в света?

Парите? Властта? Храната? Домът? Сигурността? Любовта? Здравето?

Макар, че тези неща са жизнено необходими, има и още нещо, което е особено важно – способността да мотивираш себе си и другите хора. Защото с умението и навика да се мотивираш идва възможността да вдъхнеш живот на мечтите си или, може би, да се научиш да мечтаеш!

Мотивацията е умението да намериш сили в себе си / или в някой друг/

, за да се изпълни нещо впечатляващо. Включва серия от стъпки: хрумване на идея и импулс, изграждане на увереността, поемане на риск, изправяне на лице в лице с последствията и предстоящите трудности, изготвяне на съзидателен отговор на възникващо съпротивление. Стъпките взаимно се допълват, като първоначално се минава през изграждане на доверие.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

♦ Промяната – стилът на 21 век

Мотивиране на работното мястоМотивиране на човешкия капитал в условия на промяна

♦ Управленски подходи, модели за управление на човешките ресурси

♦ Същност и теории за мотивацията

♦ Мотивационни модели

♦ Човешкият капитал като конкурентно предимство на фирмата

Как да мотивираме хората на работното място?

Обучението е предназначено за :  Специалисти в областта на човешките ресурси, мениджъри, ръководители на отдели или фирми

Обучението се провежда при: минимум 5 и максимум 12 участници

Цена за участие:      поискайте информация за актуалните цени на  tdelite@td-elite.com.

При повече от един участник от фирма: 5% отстъпка

При повече от пет участника от фирма: 10% отстъпка

Цената включва:

* двудневно обучение (9.00 – 17.30 часа)

* комплект материали

* обяд и две кафе паузи на ден

* сертификат за завършен семинар

Планираните дати за обучението "Мотивация на работното място" можете да намерите на в календара ни на http://training.td-elite.com/.

За по-подробна информация или въпроси,  пишете в коментарите по-долу или да се свържете с нас на tdelite@td-elite.com.