Комуникация в мултинационална среда“Комуникация в мултинационална среда”

Комуникацията е нещо повече от говоренето един с друг. Всяко наше изказване, облеклото ни, начинът по който се носим и кичим, движенията ни, мимиката, гласът, мълчанието, всичко това говори на другите нещо за нас.

Не може да “Не комуникираме”. Това означава, че винаги когато сме сред хора, влизаме в контакт с тях и волно или неволно правим и приемаме съобщения. Ние тълкуваме всяко съобщение и реагираме на него.

Кaкво се получава когато “комуникираме” в мултинационална среда? Какви са предизвикателствата и проблемите?

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

Основи на комуникацията

Предаване и приемане на информация

Фактологично и емоционално равнище

Отношения, роли и йерархия в групата

Защо сме различни?

Културен шок

Комуникация в мултинационални екипи на работното място

България, член на Европейския съюз – готови ли сме да посрещнем предизвикателството?

Обучението е предназначено за :  За всички, които живеят и работят в мултинационална среда, продават и общуват с клиенти – чужденци /вътрешни и външни/.

Цена за участие:      поискайте информация за актуалните цени на  tdelite@td-elite.com.

При повече от един участник от фирма: 5% отстъпка

При повече от пет участника от фирма: 10% отстъпка

Цената включва:     двудневно обучение

комплект материали

обяд и две кафе паузи на ден

сертификат за завършен семинар

Планираните дати за обучението "Комуникация в мултинационална среда" можете да намерите на в календара ни на http://td-elite.com/.

За по-подробна информация или въпроси,  пишете в коментарите по-долу или да се свържете с нас на tdelite@td-elite.com.