Политическа сигурностКато избирател, служител, клиент, и дори част от  тълпата всеки от нас може по един или друг начин да повлияе на ситуацията в страната, в която да живее.
Всеки ден сме свидетели на  манипулации на масовото съзнание от една или друга част от тези, които държат властта и контролират "средствата за масова информация".

Не се поддавайте на "убедителни аргументи"! Съхранявайте чувството си за обективност и реалност!

Внимателно се отнасяйте към ” очевидните истини”. При по-задълбочено разглеждане и вникване в някакаква ситуация,  определенакато"добра" или "лоша при дадениобстоятелства, се оказва, че в повечето случаи след подробен анализ и различна гледна точка, категоризирането на тази ситуация може коренно да се промени в противоположната посока.


Не се успокоявайте, ако е извършено насилие или е станала катастрофа, които  днес са ви подминали.

Приемете го като предупреждение. Утре това може да се случи и с вас!

БезопасностАко днес е извършено насилие или беззаконие към някой злодей, утре това може да се случи на невинен човек. Ако днес е извършено беззаконие срещу мошеник или злодей, утре „машината за насилие” набираща скорост може да унищожи невинен човек.
Като опасности, свързани с тежки последици за личността, могат да бъдат включени  следните  събития в обществото:
продажбите на оръжие на населението;
международната търговия с оръжие;
смъртното наказание като висша форма на наказание;
Революция;
радикални реформи;
национализъм;
популизъм;
диктатура;
свободна продажба и разпространение на   алкохол инаркотици;
култ към властта в масовото изкуство;
порнография;
проституция.

В накои от следващите  статии ще разгледаме какви знания и умения са ни необходими за оцеляването ни в „градската джунгла”.

Ако не искате да пропуснете следващите статии, регистрирайте се ТУК за да ги получавате по е-мейл