Работа в екипНуждата от екипи и от работа в екип никога не е била толкова належаща, както в днешно време. Имаме предвид:

- повишените очаквания на клиентите (по-добро качество, за парите които дават, по-богат избор, необходимост от цялостно обслужване, включващо сервиз и поддръжка);

- усложнените пазари и продукти;

- по-голямата стопанска несигурност (променящи се пазари, по-кратък цикъл на живот на продуктите, необходимост да се задоволяват изискванията на клиентите);

- нарастващия натиск от страна на конкуренцията, изменяща се законодателна рамка, екологични съображения.

Всичко това води до необходимостта от:

- комбиниране на умения, опит и преценки;

- разчупване на границите между отделите в рамката на една организация;

- по-тесни взаимоотношения с клиентите.

Екипите, в сравнение със самостоятелната личност, имат потенциала да осигурят съвкупността от умения, опит и дисциплина, задължително необходими в това време на промени.

Потенциал на екипа

Екипи от хора, които работят ефективно заедно могат:

- да постигнат по-добри резултати, отколкото самостоятелните личности;

- да бъдат по-гъвкави, в сравнение с големите групи;

- да поемат повече рискове;

Работа в екип- да родят повече идеи, отколкото сам човек;

- да си помагат при придобиване на нови умения и на увереност;

- да демонстрират лоялност не само към общите цели, но и един към друг;

- да се мотивират взаимно.

Ако искате да получавате статиите от сайта по е-мейл, регистрирайте се  ТУК