Проект Венера

Представете си свят, в който войните са отживелица, в който липсва недостиг на ресурси и всеки един човек може да се наслаждава на висок стандарт на живот." Мисъл извадена от фантастичен роман или футуристична мечта. Много хора смятат, че моделът по който хората живеят в сегашно време е пикът на човешкото развитие. Но ако има нещо което историята ни е научила е това, че дори "И най-развитата империя е обречена на гибел" ...  

поне от икономическа гледна точка със настоящите остаряли модели за икономика.

Проект Венера, е цялостния труд, на брилянтния стуктурен и архитектичен дизайнер, философ по науките,учител и футурист Жак Фреско. Самият проект се занимава с главните причини за системните ценностни растройства и симптомите  причинени от сегашното глобално устройство. "Проект Венера" представя нова социално-икономическа система, която е изградена на база знания от сегашни дни, която самият автор нарича "Ресурсно-базирана икономика".

Проектът показва детайлно, нуждата да се надделее човешкото отживяло мислене и неефективните методи на политиката, законите, биснеса или всяка друга институция свързана с човешките афери, използвайки методи на науката, комбинирани със високи технологии, с които да осигури всички базови нужди на всички хора по света. Методи, които не са базирани на мнението на политици, нито с финансовия елит на света, нито с илюзиите на различните "демокрации", а се базират на динамичен баланс със самата планета, която може да снабди нуждите на всички хора.

"Проекта Венера", представя по подходяща ценностна система, която ще бъде нужна за да бъде възможно изграждането на грижовен и холистичен подход за изгода на човешката цивилизация. Тази алтернатива надминава нуждата от парично ориентирана, контролирана ресурсно  ограничена среда, в която се намираме в момента.

Препоръчваме ви:

Пълният филм "Бъдеще по проект" (Future by Design)

Официялният сайт на "Проект Венера" :

Visit The Venus Project