СекретаркаПрофесионалната секретарка в офиса е гаранция за ефективната му работа.

За повишаване качеството на работата е необходимо повишаване на комуникационните умения и уменията свързани с повишаване на управленските умения на служителите, изпълняващи административни функции – управление на екипа и времето, уменията за мотивиране, въздействие и комуникация.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:
• Организиране на срещи и водене на протокол
• Комуникация по телефона – покриване на шефа, разговори с чужбина, справяне с трудни и настоятелни хора
• Водене на кореспонденция
• Секретарката, която изгражда имиджа на фирмата
• Управление и координация на екипа с офиса
• Управление на времето
• Партньорството секретарка – шеф
• Ръководене на офиса
• Справяне с оплаквания на клиенти
Обучението е предназначено за : За служители, изпълняващи функциите на секретар, административен помощник, офис координатор или офис мениджър.
Цена за участие: Цената се договаря с клиента и зависи от броя на участниците, отделеното време за обучение, конкретната материя на обучението и мястото на провеждане. Обучението може да бъде проведено и на работното място, за да се повиши ефективността му, като се комбинира теоретичния материал с конкретната работна среда.
Цената включва:
• обучение
• комплект материали
• обяд и две кафе паузи на ден
• сертификат за завършен семинар

Планираните дати за обучението "Професионалната секретарка" можете да намерите на в календара ни на http://td-elite.com/.
За по-подробна информация или въпроси, пишете в коментарите по-долу или да се свържете с нас на tdelite@td-elite.com.