Кръстосани обученияПо време на суматохата през първоначалните дни, персонала във една фирма има толкова много различни задължения, че в някои по-голями компании служителите забравят изцяло за длъжностната характеристика и работят динамично по всички възможни позиции. По-късно когато компанията започне да расте, служителите имат възможността да се специализират. Повечето мениджъри са на мнение, че е важно за персонала да бъде гъвкав. Или както върви поговорката: "По добре е всички да знаят как да вършат работана на всички останали, така компанията ще върви по добре".

За да достигнат високо ниво на гъвкавост, все повече и повече комапнии правят кръстосани обучения - инструктирайки служителите във основните елементи на различен брой позиции във рамките на организацията, без значение дали на работниците ще им се наложи някога да използват наученото. Въпреки високата цена на такива кръстосани обучения, смята се, че изгодите са многобройни.

Положителни страни на кръстосаните обученияЕдна очевидна положителна страна е покачването на морала на служителите. "Грийн Пейджес" е фирма занимаваща се със препродаване на компютри, която има годишен оборот от $88 милиона долара. Тази компания поставя всеки нов служител през двумесечно обучение във всички звена и позиции. Хората от отдел "Пoмощ с клиентите" се обучават във отдел "Продажби", продавачите се обучават във отдел "Покупки" и тнт. Според президента Кърт Блеикен, този вид обучения води до взаимно разбиране. "Когато хората за запознати със какво се занимават останалите във компанията", той казва, "това разбива мисленето и отношението: "Ние срещу вас".

Кръстосаното обучение помага на компаниите да осигурят:

  • Кръстосани обученияВсеки служител може да помогне на клиент. Примерно във компания за техническа помощ всеки дори и рецепциониста е минал през обучение за поправка. Така всеки, който вдигне телефона може компетентно да даде отговор по технически проблеми. Така всеки телефон играе ролята на авариен телефон.
  • Кръстосани обученияВсеки служител знае как да продава. Във компания "Еколоджи Груп" всеки член на персонала минава през обучение през отдел "Продажби", включително курсове за добро адресиране, разпитване и изслушване. Така веднъж когато служител от счетоводство вдигнал телефона за разговор с клиент, му се отворила възможност да разшири договора на дадената фирма със клиента, която включвала нови обекти и повече бизнес. "Не вярвам че това можеше да се случи ако този служител не беше минал на обучение през отдел "Продажби" - казва изпълнителния директор, г-н Никълсън.
  • Нито един служител не е незаменим. Кръстосаните обучения също помагат на компаниите с голям брой служители да превъзмогнат проблеми, като късите и дълги отпуски, като на пример отпуск по майчинство. Компания  Грийн Пейдж например има двама високо обучени индивида, които самите те наричат "Грийн Пеидж Рънърс". Тези служители могат да заменят много служители в компанията - Покупки, Продажби или Счетоводство. Те могат да заменят  за почти всякакъв период от време, като покриват всичко от болнични до удължени ваканции. Разбира се "Рънърите" са като цяло генералисти, така че те не винаги са ефективни като квалифицираните служители, но въпреки това тази система оправя много проблеми, включително и напускащ персонал. "По добре е от колкото да се почва от самото начало" казва Изпълнителният Директор на компанията.