“Дайте ми успешен екип и аз ще преобърна света” – Неизвестен автор, но се предполага, че пръв го е казал Господ, след сътворението на света.

Всички знаем, че хората са най-големият ни актив, но и най-скъпата ни инвестиция. Тайната на спокойния мениджър: "Ще уволня всички и ще работя с останалите", за съжаление не е приложима на практика. Тогава, стараем ли се да управляваме хората от нашия екип, поддържайки тяхната мотивация, насоченост в работата и извличайки от тях най-доброто, на което са способни.

Ето ги 10-те стълба, които със сигурност ще са добра опора на вашият успешен екип:

1. Да търсим непрекъснато възможности за развитие.
Пазарът се променя изключително бързо. След средно три години и половина един бизнес се е променил почти изцяло. Изразът "Бъдещето не е това, което беше", става все по-популярен. Ако нещо е работело успешно в нашата мениджърска практика преди две години, как да сме сигурни, че ще работи и сега? Успешният мениджмънт продължава да съществува на практика, просто работи по различен начин. И не е необходимо да откриваме всичко на наш гръб. В плагиатството няма нищо лошо и спестява много време. И изобщо не се шегуваме.
 
2. Да позволим на успешните хора от екипа да бъдат наистина успешни.
"Някои го могат, други не. Така е то!" (Мечо Пух). Има един термин Coaching, който може да се преведе по десетина начини. Всичките са верни, но ако дадем само един, ще бъде погрешен. Затова по-горе пише: "Да позволим на успешните да бъдат успешни." Не да ги научим, стимулираме, мотивираме и пр. Винаги има "успешни" хора до нас - да им позволим!

3. Да се научим да слушаме.
И да се учим, не само да слушаме! Умението да разбираме другите започва с умението да ги накараме да говорят и споделят. Извличането на най-същественото от един разговор става в паузите между изреченията, а не в непрекъснатата размяна на реплики (дори да ги наричаме мнения). Важно е да се научим да задаваме правилните въпроси, не само как, но и на кого. В тази връзка изключително полезно за всички мениджъри, особено не търговски, е да посетят един добър курс по продажби, който включва в себе си техниките и уменията за задаване на въпроси. Ефектът е поразителен!

4. Да сме целенасочени при поставянето на цели. (тавтологията е умишлена)
Една от най-честите практически грешки на мениджърите, за която няма извинение. В e-training знаем по поне 5 значения за всяка от буквите в абревиатурата SMART (А вие?), и не се учудваме, че всички те са верни и практически необходими. Но не по-малко важно е целите да бъдат разбрани и приети от екипа, а това изисква целенасочени усилия от мениджърите.

5. Да поддържаме ефективна обратна връзка с екипа.
Това значи не само да изискваме постоянен отчет от екипа, а да ги мотивираме да дават идеи, да подават сами информация, да изискват обратна връзка от наша страна. Това означава и съвместно търсене на нови възможности, а не само разрешаване на проблеми.

6. Да делегираме повече.
Добрият мениджър не е човек, който умее да намери работа на "целия китайски народ". Той е човек който, на пръв поглед, не е оставил никаква работа за себе си. Да помислим върху това - дали управляваме хора, или управляваме задачи. Ако управляваме задачи, имаме много работа за вършене от нас самите, вечно сме заети, бързаме и пр. Не е лошо, просто не сме мениджъри.

7. Да упражняваме ефективен контрол.
Промените в бизнеса настъпват все по-бързо и по-изненадващо. Традиционните методи за контрол не са достатъчни - с тях най-често само регистрираме, че нещо се е случило, но не сме подготвени да реагираме. Управлението на проекти, не е чиста контролна функция, но все повече се превръща в работеща система за контрол. Искрено Ви съветваме да го използвате на практика.

8. Да управляваме всеки човек по отделно.
Не е достатъчно да познаваме членовете на екипа, да знаем техните способности, силни и слаби страни, ако щете дори пороци и пр. Трябва да вникнем в техните ценности, да разберем онова, което НАИСТИНА ги интересува. И нека не си мислим че го знаем, само защото сме разговаряли с тях, пили сме заедно кафе или бира (да кажем след работа, шефе, повтарям - след работа!) или сме си направили весела екскурзия, която за по-мениджърско сме нарекли Team Building. Един добър "Мотивационен профил" върши много по-добра работа. Прави се за 15 минути, при това можете да го направите сами. Ако темата Ви интересува - обадете ни се.

9. Проактивно да управляваме конфликтите.
Като мениджъри ние не просто разрешаваме конфликти - ние най-вече ги създаваме. Не го пише в длъжностната ни характеристика, но е така. Умението да се "създават" конфликти, а не само да се "разрешават" е част от тяхното управление. Звучи ли малко налудничаво? Много добре. А сега помислете отново.
И най-добре споделете мнението си с нас.

10. Да се научим да "активираме" промените.
Повечето мениджъри искат или се опитват да ги управляват. Не е погрешно, но в повечето случаи се свежда само до реакция. Затова именно поне 70% от новите инициативи се провалят.

Автор: Явор Янкулов, доктор по икономика