Практиката показва, че не дипломите правят хората „професионалисти” и не са гаранция за успех. Академията е предназначена за специалисти в областта на хотелиерството, собственици и мениджъри в хотели, ръководители на отдели и звена, и всички, за които хотелиерството е предизвикателство и страст.

Туризмът е най-динамично развиващият се отрасъл в българската икономика и за да постигнеш успех, „професионализмът” е задължителен!
Академията е предназначена за всички, за които туризмът не е просто работа, а призвание!