Планираните дати за обученията можете да намерите на в календара ни на http://training.td-elite.com/

Training-001Предлагаме обучения в следните области:

* Управленски умения

* Управление на човешкия капитал

* Умения за презентации и продажби

* Личностно развитие

* Формиране и управление на екипи

* Умения за работа с клиенти

* Маркетингови и търговски умения

Провеждане на обученията

Обученията се провеждат в малки групи, което позволява на участниците да дискутират опит, проблемни ситуации и свой личен опит, да търсят варианти на решения по поставените задачи и казуси.

Допълнителни услуги

По заявка може да се направи оценка на нуждите от обучение във конкретна фирма и да се изготви специална програма съобразена с конкретните нужди и желания на клиента.

training, development, seminrs

За по-подробна информация или въпроси се свържете с нас на office@td-elite.com.