Планираните дати за мероприятията по различните проекти можете да намерите на в календара ни на http://training.td-elite.com/

В обученията, семинарите и уъркшоповете в нашите проекти, ние обединяваме предимствата на теорията и многообразието на практиката, за да ви дадем ключа към успешна професионална и личностна реализация и успех.

Какво е теория? 
Наученото в училище, колежа, университета... Това, което ни подготвя за „истинския живот”... Получаваме оценки и дипломи, считаме че сме добре подготвени с теоретичния материал, а дали е достатъчно да бъдем успешни в реалността?

Какво е практика?
Използване на теорията научена в училище, колежа, университета в ситуации от реалния живот за постигане на нашите цели.

Каква е истината?
Опитът да използваме теорията извън училищна среда, който ни учи, че теория и практика не винаги са идентични в реалността.

Проектите, по които работим в момента:

* Отворена програма за обучение

* Експрес тренинги за личностно развитие

* Практическа академия по хотелиерство

* Практическа SERVICE академия

* Симпозиум на „предизвикателствата”

* Проект Хоби

За по-подробна информация или въпроси се свържете с нас на office@td-elite.com

С нас успехът е близо!