- Формиране на екипи
- Комуникация в екипа
- Управление на конфликти
- Сплотяване на екипа в извънработна среда