- Основни търговски умения
- Успешни техники на търговския разговор
- Търговската презентация – успешно представяне на продукт или услуга
- Умения за преговаряне – стратегия и тактика на преговорите
- Конкуренцията – враг или полезен съперник
- Въвеждане на нов продукт/услуга на пазара