Отворената програма за обучение е предназначена за специалисти и мениджъри в различни области на фирменото управление, хора търсещи нови хоризонти в личния и професионалния си живот, развитие и самоутвърждаване, за всички, които искат да бъдат успешни.
Предлаганите обучения и семинари от „Т-Д Елит Отворената програма за обучения”са с предварително фиксирани дати, които можете да намерите в нашия Календар на предстоящи мероприятия и обучения.