man-talking-on-the-phone“Телефон все ни свързва, телефон ни дели...”

На съвременния етап на развитие разговорите по телефона са един от основните начини за комуникация. Успеха на една голяма част от нашите начинания зависят от уменията ни да комуникираме успешно по телефона. А това е нещо, на което обикновено не обръщаме внимание...

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

* Видове комуникация

* Телефона като ефективно средство за продажби и обслужване на клиенти

* Как да накараме човека отсреща да ни изслуша (още...)